9M4RBB

Saraan Repeater 9M4RBB


PEMASANGAN SEMULA BEKALAN ELEKTRIK DARI METER SEDIA ADA KE PANCARULANG TELAH DILAKUKAN OLEH 9W2CWA, 9W2HCI, 9W2ZGB & 9W2EZE. PEMBAIKPULIH PANCARULANG OLEH 9W2SPG & 9W2EZE.

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA RAKAN2 YANG MENJAYAKAN MISI INI.