9M4RBB

Cadangan Awal Seminar Bersama SKMM


Satu seminar bersama SKMM bakal diadakan berdasarkan rancangan awal ini. Penganjuran seminar ini dipertanggungjawabkan kepada Jawatankuasa Astra Negeri Pulau Pinang. Sehubungan itu, semua ahli diharapkan dapat meluangkan masa untuk mengunjungi laman blog ini atau maklumat di frekuensi dari semasa ke semasa bagi mengetahui tarikh dan tempat yang akan diadakan kelak.